Vytvorte slušnú diskusiu vo svojich komentároch

Moderované diskusie chránia čitateľov a motivujú slušných diskutujúcich, aby sa pridali do diskusie.

Centralizujte komentáre zo všetkých profilov na sociálnych sieťach

Profily zamerané na spoločenské problémy dostávajú do 60 % toxických komentárov. Nenávistné komentáre prichádzajú 24/7, ľudská moderácia ich sama o sebe nezvláda.

Etická moderácia

Trénovaní moderátori sa riadia pravidlami moderácie, zabezpečujúc tak slobodu prejavu.

Analyzujte svoj vplyv na publikum

Zistite, ako odlišné témy a nadpisy ovplyvňujú vašich sledovateľov.

Bojujte proti online nenávistným prejavom

Nárast online nenávistných prejavov súvisí s nárastom zločinov z nenávisti.

Centralizujte komentáre zo všetkých profilov na sociálnych sieťach

Profily zamerané na spoločenské problémy dostávajú do 60 % toxických komentárov. Nenávistné komentáre prichádzajú 24/7, ľudská moderácia ich sama o sebe nezvláda.

Etická moderácia

Trénovaní moderátori sa riadia pravidlami moderácie, zabezpečujúc tak slobodu prejavu.

Analyzujte svoj vplyv na publikum

Zistite, ako odlišné témy a nadpisy ovplyvňujú vašich sledovateľov.

Bojujte proti online nenávistným prejavom

Nárast online nenávistných prejavov súvisí s nárastom zločinov z nenávisti.

Ľudskí moderátori by museli odpracovať približne 2 000 hodín, aby stihli skontrolovať všetky komentáre, ktoré mesačne skupina Prima dostáva na svojich sociálnych sieťach.

Tomáš Večeřa
Deputy Editor-in-Chief, CNN Prima News

Ušetrite 30 % času vášho social media manažéra

Pripojte si vaše profily sociálnych sietí za 3 minúty. Okamžitá registrácia. Bez nutnosti zadania platobných údajov.

Copyright © 2024 All rights reserved ELV.AI

Developed by