Zvýšte engagement s AI správou komunity

Automatizácia odpovedí zvyšuje váš dosah, pretože príspevky s vysokou interakciou sa zobrazujú väčšiemu počtu používateľov.

Centralizujte komentáre pre všetky profily sociálnych sietí

Priemerne je okolo 25 % z vašich komentárov škodlivých. Nenávistné komentáre prichádzajú 24/7, ľudská moderácia osamote ich nezvláda.

Neprehliadnite dôležité komentáre zákazníkov

Vaše komentáre obsahujú dôležité informácie, ako zákaznícke otázky, podporu a spätnú väzbu. Tie zvýrazňujeme, aby ste vedeli, že vám neujdú.

Marketingová stratégia na inej úrovni

Nič nie je mocnejšie ako pochopenie vášho publika. Vaše komentáre obsahujú kľúčovú spätnú väzbu–analyzujte ju teraz!

Chráňte svoju investíciu do marketingu

Nenávistné komentáre priamo v tvárach vašich zákazníkov ubližujú podnikaniu. Na čo investovať do reklamy bez moderácie komentárov?

Centralizujte komentáre pre všetky profily sociálnych sietí

Priemerne je okolo 25 % z vašich komentárov škodlivých. Nenávistné komentáre prichádzajú 24/7, ľudská moderácia osamote ich nezvláda.

Neprehliadnite dôležité komentáre zákazníkov

Vaše komentáre obsahujú dôležité informácie, ako zákaznícke otázky, podporu a spätnú väzbu. Tie zvýrazňujeme, aby ste vedeli, že vám neujdú.

Marketingová stratégia na inej úrovni

Nič nie je mocnejšie ako pochopenie vášho publika. Vaše komentáre obsahujú kľúčovú spätnú väzbu–analyzujte ju teraz!

Chráňte svoju investíciu do marketingu

Nenávistné komentáre priamo v tvárach vašich zákazníkov ubližujú podnikaniu. Na čo investovať do reklamy bez moderácie komentárov?

Ľudskí moderátori by museli odpracovať približne 2 000 hodín, aby stihli skontrolovať všetky komentáre, ktoré mesačne skupina Prima dostáva na svojich sociálnych sieťach.​

Tomáš Večeřa
Deputy Editor-in-Chief, CNN Prima News

Ušetrite 30 % času vášho social media manažéra

Pripojte si vaše profily sociálnych sietí za 3 minúty. Okamžitá registrácia. Bez nutnosti zadania platobných údajov.

Copyright © 2024 All rights reserved ELV.AI

Developed by