CHRÁŇTE

Moderácia obsahu

Analyzujeme text, obrázky, videá, GIFy, odkazy, nálepky a emotikony. Skrývame vulgárny, sexuálny, urážlivý a násilný obsah a výrazy špecifické pre značku.
interagujte

Odpovedajte rýchlejšie

Centralizujte komentáre zo všetkých profilov na jednom mieste pre rýchle odpovede, ktorá zlepšujú dosah príspevku.
ANALYZUJTE

Emócie publika

Zbierajte spätnú väzbu publika pre spresnenie vášho obsahu a analyzujte emócie ako hnev, úzkosť, smútok, radosť, vľúdnosť a neistota.

Pripojte sa v priebehu pár minút

Spracovanie dát v súlade s GDPR

Sociálne médiá

Vaše API

Ušetrite 30 % času vášho social media manažéra

Pripojte si vaše profily sociálnych sietí za 3 minúty. Okamžitá registrácia. Bez nutnosti zadania platobných údajov.

Copyright © 2024 All rights reserved ELV.AI

Developed by